IBV ŠIROČINY - vybudovanie vodovodu a kanalizácie obec Diaková

ad02393f-dec2-436a-964d-f35a4d41a0ba45542127-dcd7-4fcd-be1b-752de07e6a2e6f8817b4-a180-440c-ad8e-25036dececb33c8e8278-a69a-4ec0-bd78-1a5629670e9f

IBV DIAKOVÁ - ŠIROČINY - zahustenie TS a roz. NNK obec Diaková


4335ebb6-1175-4ab9-9458-906ce72ca4409bb602dd-476c-48c3-bbe3-11f1641b9deff40b4951-37bb-443e-8c3b-4b6639737ebd63685e4d-5c6d-4c14-9a7f-7c3f1b1c73c1d793012b-1737-4b7c-8ff8-414425ebec7c6af15ab9-f90d-4e95-a2ca-f4d28ba93dc1a5ce35ff-ae6d-4add-b620-ba18bdc277308aa6fd50-3e99-4a48-9dba-3fcd4c0bc9206913bdbd-003c-40e3-8b1d-e159da281711

IBV DIAKOVÁ - vybudovanie verejného osvetlenia obec Diaková


2b5aa70b-590f-4f5b-a641-632f4977dfb4773f7231-5e5c-4ede-8372-6db74dec918bb6266c23-a82e-472d-98f8-6c27849cbf21

IBV DIAKOVÁ - hrubé terénne úpravy - realizácia podkladového lôžka obec Diaková


17615370-6975-492a-be6c-63bde538dc937c75f352-eba4-425a-a05f-8cef5477ea8cf5017532-bf2f-4d4e-9480-dbe3465cf7c548989dbc-4787-4fca-91e5-5aeeeb57ec693d833aaa-3590-4929-b2e8-9c851746b900a21daaa0-e0e1-4acd-aa70-337d497b870059440e8d-ee10-4466-8d5b-b753ba2d95d00c0bb4d8-2e56-437a-9d1e-6b04c382c311f4e0f27d-3ee0-4b42-966b-e1dab413dcbaffd7dc66-3dfb-4c71-afee-0c2a30d99ef4