bytovydomslnko


GENERÁLNE DODÁVKY
- Realizujeme generálne dodávky stavieb vrátane komplexného servisu a súvisiacich služieb pre stavebných investorov. Zaisťujeme potrebnú projektovú dokumentáciu od štúdie až po jej realizáciu, inžiniersku činnosť pre získanie územného a stavebného povolenia, ako aj kolaudáciu stavby.

STAVEBNÍ INVESTORI
- Realizujeme generaánu dodavku inžinierskej činnosti od územného plánu až po stavebné povolenie, ako aj kolaudaciu stavby